Staţia RADO-Cj

Prezentare

 

 

 

Laborator de cercetare - Teledetecţie
Staţia Cluj a Observatorului Atmosferic 3D Român

 

Locaţia în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului: Corp C, Etaj 3
Responsabil laborator: Lect. Dr. Ing. Nicolae Ajtai

Colectiv de lucru: Prof. Dr. Ing. Alexandru Ozunu, Lect. Dr. Ing. Nicolae Ajtai, Lect. dr. Dan Costin, Asist. Cercetare Drd. Ing. Horaţiu Ştefănie, Lect. dr.ing.Török Zoltán, ing. Lucia Deaconu

Domeniul de activitate al laboratorului:
Staţia Cluj face parte din Observatorul Român de Cercetare 3D a Atmosferei.

Observatorul Român de Cercetare 3D a Atmosferei are ca şi scop imbunătăţirea modelării proceselor fizice, chimice şi biologice, să cuantifice şi să reducă incertitudinile în evaluarea ciclului hidrologic şi a influenţei sale asupra resurselor naturale.
Obiectivul principal constă în cercetarea compoziţiei atmosferei joase (gaze cu efect de seră, aerosoli, particule radioactive).
De asemenea sunt cercetate procesele atmosferice precum: dinamica gazelor şi aerosolilor, efectele radiative, efectele asupra climei, formarea norilor, absorbţia in vegetaţie şi sol.

Activităţi:

Activităţi operaţionale:
- Monitorizarea gazelor, inclusiv a gazelor cu efect de seră : CO2 , SO2 , O3 , vapori de apă
- Monitorizarea aerosolilor: concentraţiile PM10, PM2.5, parametrii optici ai aerosolului, distribuţia particulelor
- Monitorizarea parametrilor meteorologici de la nivelul solului: temperatura, presiunea, umiditatea relativă, etc.
Activităţi ştiinţifice:
- Analiza sinergică a gazelor poluante, monitorizarea sistematică a CO2, SO2 şi O3 la nivelul solului
- Studiul impactului schimbărilor climatice asupra societăţii
- Crearea unor scenarii şi simulări 3D
- Studii referitoare la impactul asociat gazelor şi aerosolilor monitorizaţi şi transportul poluanţilor.

Dotări:

IMG_1130

Automatic Sun Tracking Photometer CE 318
Fotometrul solar Cimel CE 318 a fost creat pentru a oferi o precizie de măsurare foarte ridicată dipunând de toate calităţile unui instrument de teren: motorizat, portabil, autonom (cu alimentare de la panou solar) şi automat. Destinaţia principală a acestui aparat este de a măsura radianţa solara şi a cerului pentru a deriva date referitoare la vapori de apă pe coloana totală, ozon, aerosoli şi proprietăţile acestora, folosind o combinaţie de filtre spectrale şi operare pe direcţiile azimut/zenit controlată de un microprocesor.

IMG_1135

VIS - LIDAR system (532 nm elastic backscatter LIDAR)
Sitem LIDAR de retroîmprăştiere elastică folosit pentru studiul norilor, al stratului limită planetar şi al aerosolilor. Lungimea de undă retroîmprăştiată este aceeaşi cu cea emisă, coeficientul de retroîmprăştiere al tuturor particulelor de pe drumul optic fiind parametrul de bază în caracterizarea stratelor atmosferice.

DUSTTRAK™ DRX Aerosol Monitor;
DUSTTRAKTM Aerosol Monitor măsoară în diferite medii concentraţiile de aerosol corespunzătoare fracţiilor granulometrice PM10, PM2.5, PM1.0 sau fracţii resirabile.

DUSTTRAK™ DRX Aerosol Monitor Model 8533
Faţă de modelul precedent poate furniza date referitoare la concentraţie masică simultan pentru toate fracţiile granulometrice (PM1, PM2.5, Respirable/PM4, PM10/Toracic, TPM) pe o gamă largă de concentraţii (0.001–150 mg/m3) în timp real.

Monitor de Ozon APOA-370
Monitorul APOA-370 monitorizează continuu concentraţiile de ozon folosind metoda modulată de absorbţie în ultraviolet cu flux încrucişat. The APOA-370 utilizează un dispozitiv independent, cu metodă internă uscată de prelevare a probelor, pentru a obţine cel mai înalt nivel de precizie. Metoda uscată, datorită cerinţelor minime de întreţinere şi capacităţii de monitorizare continuă, a fost metoda preferată pentru monitorizarea poluării atmosferice.

Analizor de dioxid de carbon ML® 9820
Analizorul ML® 9820 oferă măsurători exacte şi sigure ale concentraţiei de CO2 care este corectată în funcţie de schimbările de presiune şi temperatură şi este afişată în unităţi ale părţilor pe milion (ppm) sau miligrame pe metru cub (mg/m3).

IMG_8728.JPG

CAMERE UV, IR
Camerele UV şi IR terestre sunt utilizate pentru monitorizarea şi evaluarea emisiilor industriale şi antropogene de gaze (SO2), nor vulcanic şi rază vizuală.

Staţie meteo
Staţia meteo este utilizată pentru monitorizarea parametrilor meteorologici precum: temperatura, umiditatea relativă, presiunea atmosferică, raportul de amestec apă vapori, viteza şi direcţia vântului, radaţia solară.