Portofoliu

Portofoliu

 

Selecţie din studiile realizate în cadrul CMD:

2012 – CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ: Raport privind impactul asupra mediului pentru obiectivul: Strategia de dezvoltare a judeţului Cluj, conform prevederilor HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
2012 – S.C. SOMETRA S.A.: Studiu pentru simularea dispersiei de pulberi în suspensie a gazelor Nox utilizând ISC-AERMOD..
2011 – S.C. SOMETRA S.A.: Studiu de prefezabilitate.
2011 – S.C. DEVA GOLD S.A.: Participare dezbateri publice în contextul transfrontalier şi participare şedinţe de lucru în Comisie tehnică bilateral.
2011 – S.C. KRONOCHEM SEBEŞ S.R.L.: Simularea dispersiilor de formaldehidă şi metanol, utilizând ISC-AERMOD, hărţi de dispersie.
2011 – CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU: Raport privind impactul asupra mediului pentru obiectivul: Actualizare Plan de amenajare a teritoriului judeţean Sibiu conform prevederilor HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
2010 – S.C. KRONOŞPAN România S.R.L. Braşov: Simularea dispersiilor de pulberi sedimentabile PM10 şi a dispersiilor de formaldehidă, utlizând ISC-AERMOD, hărţi de dispersie.
2010 – S.C.DEVA GOLD S.A., Certeju de Jos: Studiu privind evaluarea consecinţelor unor posibile accidente majore cu substanţe periculoase şi impactul transfrontieră asupra factorilor de mediu apă şi aer.
2010 – S.C. SOMETRA S.A.: Simulări privind depunerea pulberilor în urma emisiilor la coş.
2009 – S.C. GLUE CHIM PROD S.R.L. Cluj Napoca: Solicitare pentru obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu; Raport de amplasament. -
2008 - S.C. IND MAESTRO PROD COM S.A: Raport pentru bilanţul de mediu
2008 - S.C.DEVA GOLD S.A., Certeju de Jos: Coordonare consortiu de elaborare: raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
2007 - S.C. RECONSTRUCT S.A.: Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului
2007 - SNP PETROM – Filiala Cluj: Bilanţ de mediu nivel I şi raport la bilantul de mediu nivel I
2007 - SC.MACOFIL SA Tg.Jiu: Modelarea matematică a emisiilor de CO, SOX, NO2 şi PM10
2007 - S.C. TRICOTAJE SOMEŞUL S.A. Cluj: Bilanţ de mediu şi raport la bilanţul de mediu
2006 - S.C. WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L: Asistenţă pentru obţinerea acordului de mediu, Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.
2006 - S.C. CASA DE EDITURĂ ŞI TIPOGRAFIA. S.R.L. Cluj: Bilanţ de mediu nivel I şi raport la bilanţul de mediu nivel I.
2006 - S.C.RIANA SERVPRODCOM SRL.Cluj: Studiu de impact aspra mediului
2006 - S.C.TRANSGOLD. SA Baia Mare: Bilanţ de mediu nivel I şi II pentru obţinerea avizului de mediu şi propunerea de program pentru conformare.
2006 - SC PRESTAL SA. Mediaş: Bilanţ de mediu nivel I şi II, Proiectul programului de conformare pentru rampa de deşeuri.
2006 - S.C. HOLCIM S.A: Proiect general de refacere a mediului
2005 - Staţie distribuţie carburanţi INTERMAROM Cluj Napoca: Bilanţ de mediu nivel I
2005 - SC HOLCIM SA: Proiect reabilitare cariere
2004 - Staţie distribuţie carburanţi LUKOIL, Str. Anton Pann Nr. 15 Cluj Napoca: Bilanţ de mediu nivel I şi raport la bilanţul de mediu nivel I.
2004 - Staţie distribuţie carburanţi LUKOIL, Teiuş, jud.Alba: Bilanţ de mediu nivel I şi raport la bilanţul de mediu