Evenimente

CONFERINŢE ŞI SEMINARII

 

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ELSEDIMA-RO 2007 cu tema

 „MANAGEMENTUL SECURITĂŢII MEDIULUI” 15 - 16 MAI 2007, SIBIU

Ne revine deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la cea de-a VI-a ediţie a Conferinţei Internaţionale ELSEDIMA-RO 2007, cu tema “Managementul Securităţii Mediului”, care se va desfăşura anul acesta în Sibiu - „Capitala Culturală Europeană – 2007”.

Tematica propusă de conferinţa ELSEDIMA, managementul securităţii mediului, reprezintă unul din domeniile de interes şi actualitate pentru realizarea unei baze cooperaţionale la nivel naţional şi internaţional, în scopul implementării politicilor de prevenire a accidentelor industriale majore şi de management al dezastrelor tehnologice.

Secţiunile conferinţei se vor dezvolta pe tematica propusă şi vor prezenta aspecte actuale realizate în cadrul unor proiecte interne şi internaţionale în domeniu: „Reducerea vulnerabilităţii şi combaterea consecinţelor dezastrelor naturale şi tehnologice, în sprijinul comunităţilor locale – DENATEH”, „Realitatea virtuală şi factorii umani – aplicaţii pentru îmbunătăţirea siguranţei – VIRTHUALIS”, „Pre-emergencies” şi „Exerciţiu de evaluare a performanţelor în domeniul evaluării cantitative a riscului în ţările din Europa Centrală şi de Est - BEQUAR”. Sunt invitate să participe ca parteneri instituţiile şi organizaţiile cu preocupări în domeniu. Ofertele de parteneriat vor fi puse la dispoziţie la cerere.

Prima circulara (.pdf)

A doua circulara (.pdf)

Formular de inregistrare (.doc)

Seminarul „Minerit Modern în România”, aprilie 2005, Bucureşti (www.EPMining.ro)

Nou creatul Parteneriat de Mediu pentru Minerit („EPMining” - Environmental Partnership for Mining) a fost co-organizator, împreună cu TAIEX (un instrument al Comisiei Europene), al unui seminar care a reunit autorităţi, experţi - din mediul academic şi din industria minieră - şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din România şi Europa, ca un prim pas în iniţierea unei dezbateri a viitorului industriei miniere româneşti, a impactului implementării legislaţiei Uniunii Europene şi a rolului industriei miniere în dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale din întreaga Românie.

Printre cei care susţin discursuri şi prezentări la această conferinţă s-au aflat Sulfina Barbu (ministrul Mediului şi al Gospodăririi Apelor), Gheorghe Buliga (preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale), Corina Hebestreit (Director Euromines, Bruxelles), Fotios Papoulias (Comisia Europeană, DG Environment), Tom Simpson (Comisia Europeană, DG Enterprise) şi Anna-Marie Fleury (Consiliul Internaţional al Mineritului şi Metalelor - International Council on Mining & Metals - ICMM).

Din partea organizatorilor, domnul Alexandru Ozunu, preşedinte al Consiliului Director al EPMining şi conferenţiar dr. ing. la Facultatea de Ştiinţa Mediului, a prezentat o comunicare ştiinţifică pe tema mineritului responsabil, susţinând necesitatea unei abordări durabile a mineritului, mediului şi comunităţii.

sus

Conferinţa subregională UNEP „Reducerea riscurilor de mediu şi de securitate provenite din industria minieră în Sud-Estul Europei şi în Bazinul Râului Tisa”, mai 2005, Cluj-Napoca, România (www. envsec.org)

În luna mai a avut loc, la invitaţia Ministerului Mediului şi Gospodăririi apelor din România, întâlnirea la nivel înalt cu tema „Reducerea Riscurilor de Mediu şi de Siguranţă în Sud-Estul Europei şi în bazinul râului Tisa”, facilitată de UNEP, OSCE, UNDP şi Iniţiativa pentru Mediu şi Securitate a NATO (ENVSEC - Environment and Security Initiative). În cadrul acesteia s-au recunoscut consecinţele economice, de mediu, sociale, culturale de sănătate ale activităţilor miniere care pot afecta comunităţile şi ecosistemele din imediata vecinătate a exploatărilor miniere şi s-a accentuat necesitatea colaborării dintre UNEP-UNDP-OSCE-Iniţiativa pentru Mediu şi Securitate a NATO şi societăţile civile cu scopul de a sprijini politicile, programele şi proiectele de reducere şi prevenire a riscurilor de mediu, de sănătate, sociale, culturale şi economice derivate din operaţiunile miniere din Sud-Estul Europei şi din Bazinul râului Tisa.

sus

A VI-a întâlnire a AGEE (Advisory Group for Environmental Emergencies), iunie 2005, Geneva, Elveţia.

În cadrul celei de-a VI-a întâlniri a AGEE, desfăşurată la Geneva s-a evidenţiat nevoia clară de stabilire a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în managementul securităţii mediului, amplificarea capacităţilor acestora de a acţiona, elaborarea unor metodologii comune de evaluare a mediului, distingerea între necesităţile şi priorităţile imediate şi cele pe termen lung. ONG-urile şi populaţia trebuie implicate pe cât posibil în evaluări, iar nevoile locale şi factorii cauzali trebuie integraţi într-o metodologie coerentă pentru dezastre.

sus


Seminarul Internaţional „Necesitatea şi importanţa introducerii Programului APELL în România”, 27 iunie 2006, la sediul Facultăţii de Ştiinţa Mediului Str. Piata Stefan cel Mare nr. 4, Cluj-Napoca.

Evaluarea riscului, securitatea mediului şi a comunităţilor locale sunt obiectivele principale ale Conferinţelor ELSEDIMA. Tema abordată în acest seminar a fost reprezentată de primele acţiuni necesare implementării Programului APELL (Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level) în România. Acest program este un ansamblu de instrumente organizate să acţioneze pe plan local pentru a sprijini populaţia şi structurile decizionale în managementul hazardelor potenţiale ce ameninţă comunităţile prin: creşterea capacităţii de răspuns la dezastre; evaluări de risc; programe educaţionale integrate şi proactive înscrise în strategia de reducere a dezastrelor (ISDR).

Seminarul a avut următorul conţinut tematic propus:

  • Prezentarea programului APELL – UNEP
  • Lansarea volumului „APELL pentru minerit”
  • Planuri de urgenţă şi planuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale
  • Comunicarea riscului, informarea şi educarea populaţiei pentru răspuns la urgenţe de mediu
  • Proiecte naţionale în derulare.
  • sus

Conferinţa Internaţională de Legislaţie de Mediu, Ingineria Siguranţei şi Managementul Dezastrelor, ELSEDIMA-RO (Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management) este recunoscută ca fiind una dintre cele mai importante întruniri, din România şi ţările sud-estul Europei, privind siguranţa în procesele chimice şi nu numai, ce reuneşte reprezentanţi ai guvernului, cercetători şi agenţi economici.

Conferinţa ELSEDIMA este deja un nume afirmat. CRAIM, in parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai”, în cadrul ediţiilor precedente ale conferinţei internaţionale de Legislaţie de mediu, ingineria siguranţei şi management al dezastrelor, a reuşit să întrunească specialişti din diferite domenii de activitate prin tematica specifică abordată. Astfel, în anul 2001 a avut loc lansarea conferinţei internaţionale ELSEDIMA-RO în cadrul Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică a Universităţii „Babeş-Boyai” din Cluj-Napoca. Tematică propusă în cadrul programului a asigurat un standard ridicat prin intermediul conferinţelor plenare susţinute şi al mediului academic în care s-au desfăşurat lucrările. Lucrările susţinute au fost concentrate pe aspectele tratate în studiile şi rapoartele de securitate, obligaţiile agenţilor economici, dreptul la cunoaştere a comunităţilor locale, comunicarea riscului, managementul riscului, luarea deciziilor, planuri de urgenţă, strategii pentru evaluarea riscului. Aceste activităţi complexe necesită o colaborare permanentă între toţi factorii implicaţi, drept urmare, organizatorii şi-au propus să lărgească sfera de informaţii, cunoaştere şi acţiune în regiune.

A doua ediţie a conferinţei internaţionale ELSEDIMA-RO 2002, a avut loc în incinta Aulei Magna a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, precum şi în amfiteatrul Colegiului de Protecţia Mediului al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Turda. Conferinţa a fost organizată sub egida mai multor instituţii de prestigiu, precum Pactul de Stabilitate – Iniţiativa pentru Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor, DPPI, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Comandamentul Protecţiei Civile din România, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Institutul de Geografie al Academiei Române, Institutul de Cercetare şi Instrumentaţie Analitică, ICIA Cluj-Napoca şi Centrul Regional pentru Prevenirea Accidentelor Industriale Majore. Organizarea acestei conferinţe a urmărit, în principal, realizarea unei baze co-operaţionale la nivel naţional şi internaţional în scopul implementării politicilor de prevenire a accidentelor industriale majore şi de management al dezastrelor tehnologice: Directiva Seveso II, studii şi rapoarte de siguranţă, obligaţiile agenţilor economici, dreptul la cunoaştere al comunităţilor, comunicarea riscului, managementul riscului, luarea deciziilor, planuri de urgenţă, strategii pentru evaluarea riscului, evaluarea nivelului de risc rezidual riscul rezidual în cazul instalaţiilor şi tehnologiilor vechi, analiza expunerii şi sănătatea publică. La dezbaterile conferinţei au luat parte 91 de participanţi, dintre care 12 străini (Stefano Boy – European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety; Cvetka Tomin Crajic – Stability Pact) şi 79 români (acad. Dan Bălteanu – Institutul de Geografie al Academiei Române; Francisc Czobor – Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor). Tot cadrul acestei ediţii a avut şi loc lansarea „Centrului Regional pentru Prevenirea Accidentelor Industriale Majore, CRAIM,” prin finalizarea Programului MENER nr. 098/2001.

Ediţia a treia a Conferinţei Internaţionale ELSEDIMA-RO, 2003, a avut loc la Căciulata, dezbaterea lucrărilor având loc în Complexul Hotelier Călimăneşti-Căciulata în perioada 28-30 august. La organizarea acestei ediţii a conferinţei şi-au adus aportul instituţii locale, regionale şi internaţionale, cum ar fi Pactul de Stabilitate – Iniţiativa pentru Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Comandamentul Protecţiei Civile din România, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Institutul de Geografie al Academiei Române, Institutul de Cercetare şi Instrumentaţie Analitică şi Centrul Regional pentru Prevenirea Accidentelor Industriale Majore. Conţinutul cadru al dezbaterilor s-a derulat urmând topicul conferinţei prin crearea bazei unei cooperări la nivel naţional şi internaţional în implementarea reglementărilor şi legislaţiei cu privire la accidentele industriale şi managementul dezastrelor: Directiva Seveso, program de siguranţă, raport de siguranţă, obligaţii cu caracter general ale operatorului, prevenirea şi controlul integrat al poluării, program de management al riscului, comunicarea riscului, luarea deciziilor în situaţii de risc, plan de urgenţă, strategii pentru riscul rezidual datorat tehnologiilor şi instalaţiilor vechi, sănătatea publică şi analiza expunerii. La dezbaterile conferinţei au luat parte 78 de participanţi, dintre care 16 străini (Saul Lemkovitz – Delft University of Technology; Cvetka Tomin Crajic – Stability Pact; Vujanic Miroslav – Stability Pact) şi 62 români.

CRAIM a organizat, în colaborare cu Iniţiativa pentru Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor (DDPI) din cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de sud-est, Comandamentul Protecţiei Civile din România, Universitatea Babes-Bolyai - Facultatea de Ştiinţa Mediului, Inspectoratul Judeţean de Protecţie Civilă Cluj, Institutul de Cercetare şi Instrumentaţie Analitică, ICIA Cluj-Napoca, Administraţia Naţională Apele Române, Conferinţa Internaţională: „Legislaţie de mediu, ingineria siguranţei şi managementul dezastrelor” ediţia a IV – a. Amploarea şi însemnătatea cu totul remarcabile ale acestei reuniuni ştiinţifice internaţionale de la Cluj-Napoca, sunt ilustrate deopotrivă prin organizare, prin participare, prin problematica supusă dezbaterii, apreciindu-se că s-au atins obiectivele principale ale conferinţei: crearea unei baze de colaborări interne şi internaţionale pentru implementarea Directivelor Seveso II (accidente industriale cu substanţe periculoase) şi analiza aspectelor esenţiale privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC). Reuniunea internaţională de la Cluj-Napoca a ridicat şi a dezbătut cu mult curaj problema profundelor implicaţii etice si morale ale progresului tehnologiilor şi reversul lor – poluarea mediului înconjurător, dar şi a celorlalte două componente ale dezvoltării durabile: socială şi economică, deosebit de importante pentru comunităţile locale şi regionale. Lucrările conferinţei au continuat în amfiteatrul Colegiului de Protecţia Mediului al UBB-FSM, din Turda cu secţiunile: Comunitate, Minerit şi Mediu şi Managementul apelor şi protecţia mediului. De asemenea, s-a desfăşurat un seminar cu tema: Re-mining as a Promoter of Community Growth - Reducing Environment & Security Risks in South Eastern Europe; Social Challenges in Re-developing Mining; Considerations Regarding the Depollution of Mining Site Roşia Poieni.

sus

ELSEDIMA RO IV

Au participat 190 de experţi din 12 ţări reprezentând organizaţii şi instituţii diferite, din multe domenii de activitate ce sunt în strânsă legătura cu problemele de prevenirea şi controlul integrat al poluării şi managementul accidentelor industriale majore ce implică substanţe periculoase: Ungaria, Croaţia (Cvetka Tomin Crajic – Stability Pact), Slovenia, Marea Britanie (Allan Mowat – Environ UK Limited), Cehia, Germania (Friesel Peter - Institute for Hygiene and Health), Statele Unite ale Americii (Douglas Fowler - Occupational and Environmental Health Services), Italia, Suedia (Gyllentri Ronnie - Swedish Rescue Services Agency; Phillip Peck - International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University), Moldova, Macedonia, România.

Trebuie să subliniem interesul deosebit manifestat de factorii implicaţi în acest domeniu din ţară, astfel au fost reprezentate instituţii şi organizaţii guvernamentale, neguvernamentale, academice, agenţi economici. Conferinţa a fost urmată de un curs internaţional de pregătire în managementul dezastrelor tehnologice (25-27 octombrie) organizat de Pactul de Stabilitate, DPPI şi CRAIM. Au participat 18 experţi din sud-estul Europei şi 4 experţi din Italia şi Suedia.

sus

ELSEDIMA-RO V (2006)

Calitatea şi managementul siguranţei mediului reprezintă un domeniu de interes în cercetare, privind în special următoarele:
► Implementarea programului APELL în România,
► Managementul dezastrelor în contextul Directivelor Seveso,
► Siguranţa, sănătatea şi mediul,
► Luarea deciziilor pentru asigurarea calităţii mediului.

Temele propuse de ELSEDIMA asigură asimilarea cunoştinţelor necesare pentru abordarea problemelor protecţiei mediului şi progresului economic în contextul dezvoltării durabile.

Tematica propusă de conferinţa ELESEDIMA, managementul securităţii mediului, reprezintă unul din domeniile de interes şi actualitate pentru realizarea unei baze cooperaţionale la nivel naţional şi internaţional, în scopul implementării politicilor de prevenire a accidentelor industriale majore şi de management al dezastrelor tehnologice:
► Directiva Seveso II,
► studii şi rapoarte de siguranţă,
► obligaţiile agenţilor economici,
► dreptul la cunoaştere al comunităţilor,
► comunicarea riscului,
► managementul riscului,
► luarea deciziilor,
► planuri de urgenţă,
► strategii pentru evaluarea riscului,
► evaluarea nivelului de risc rezidual;
► riscul rezidual în cazul instalaţiilor şi tehnologiilor vechi,
► analiza expunerii şi sănătatea publică.

Principalul scop al proiectului ELSEDIMA îl reprezintă creşterea vizibilităţii cercetării româneşti în acest domeniu, prin:
► crearea unui cadru optim de prezentare a rezultatelor autohtone din ultimii ani;
► sintetizarea cunoştinţelor legate de buna conducere a întreprinderilor şi a organismelor locale în strânsă corelare cu problematica mediului înconjurător,
► întărirea colaborării naţionale şi internaţionale.

A V-a ediţie a Conferinţei Interaţionale ELSEDIMA a avut loc luni, 31 iulie 2006, la Baia Mare. Continuând succesul ediţiilor anterioare, anul acesta ELSEDIMA s-a bucurat de prezenţa a 154 participanţi. S-a observat interesul deosebit manifestat de factorii implicaţi în acest domeniu din ţară, fiind prezente instituţii şi organizaţii guvernamentale, neguvernamentale, academice, agenţi economici, dintre care amintim:
- oficialităţi locale (primarul municipiului Baia Mare – Anghel Cristian, prefectul judeţului Maramureş – Gyöngyike Böndi, preşedintele consiliului judeţean – Marinel Kovacs, Petru Dican – Inspector Şef - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Gheorghe Pop de Băseşti" al Judeţului Maramureş)
- lumea academică (Philip Peck – Universitatea din Lund, Conf. dr. ing. Alexandru Ozunu, Conf. dr. ing. Cristina Roşu - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Prof. univ. dr. Vasile Oros, Conf. Alexandrina Fulop – Universitatea de Nord din Baia Mare);
- institute de cercetare (Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica, Cluj-Napoca; Institutul de cercetări şi proiectări miniere - ICPM S.A. - Baia Mare; Institutul de cercetări şi proiectări miniere MINESA - ICPM - S.A. Cluj Napoca);
- agenţii regionale şi locale pentru protecţia mediului din Cluj, Maramureş, Sălaj, Harghita, Botoşani, Suceava, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Satu Mare;
- gărzi de mediu (comisariatele din Cluj, Maramureş, Sălaj);
- Inspectoratul general pentru sitauţii de urgenţă – Bucureşti şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă (Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sibiu, Sălaj, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, Tulcea);
- agenţi economici (Remin Baia Mare, S.C. Amurco SRL Bacău, Apa Grup SA Botoşani, S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzeşti, S.C. Crimbogaz S.R.L. Zlatna, S.C. RAFO S.A. Oneşti, S.C. PETROM - Baza aprovizionare Floreşti, S.C. Alba Aluminiu S.R.L., Petrom SA Arpechim Piteşti, DOLJCHIM, SC Complex Energetic Rovinari S.A., S.C. Complexul Energetic Turceni S.A., S.C. Koyo Romania S.A., S.C. Trans Gas Services, Oltchim Râmnicu Vâlcea, Shell Gas Romania SA., Silvania Zalău, SC CET SA Arad),
- organizaţii nonguvernamentale (Centrul regional pentru prevenirea accidentelor industriale majore CRAIM, Cluj-Napoca; Parteneriatul de Mediu pentru Minerit).

Lucrările susţinute pe parcursul zilei s-au concentrat asupra creşterii gradului de conştientizare al comunităţii privind accidentele şi riscurile la care acestea sunt expuse, asupra obligaţiilor agenţiilor economici de a informa populaţia şi dreptului la cunoaştere al comunităţilor locale, pe comunicarea riscului, managementul riscului şi implicit luarea deciziilor, pe planuri de urgenţă şi strategii de evaluare a riscului. Este important ca în momentul producerii unei catastrofe, indiferent de natura şi provenienţa acesteia, populaţia să fie pregătită pentru asemenea situaţii excepţionale, iar autorităţile să fie capabile ia toate măsurile de protecţie şi siguranţă în acest scop.

Toate lucrările prezentate şi discuţiile din cadrul conferinţei au evidenţiat necesitatea şi importanţa informării corecte şi complete a comunităţilor locale, fiind evident faptul că o populaţie pregătită şi informată corespunzător va fi capabilă să răspundă mult mai rapid şi mai eficient în situaţii neprevăzute, cum este cazul situaţiilor cu grad ridicat de risc .

Ne bucurăm deja de sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin câştigarea competiţiei Cercetare de Excelenţă 2005 şi dezvoltarea acesteia conduce atât la dezvoltarea şi aprofundarea direcţiilor de cercetare în domeniul mediului şi participării la programele europene specifice de mediu şi securitate cât şi la consolidarea unei poziţii competitive a ştiinţei româneşti pe plan internaţional. Securitatea mediului reprezintă un domeniu prioritar, atât pe plan naţional cât şi internaţional şi în acelaşi timp o direcţie şi o posibilitate reală a promovării participării la programele europene şi internaţionale. Prin caracterul său interdisciplinar, prezentul proiect deschide perspectiva colaborării în:
► Managementul dezastrelor ,
► Conştientizarea şi pregătirea pentru urgenţe la nivel local prin implementarea programului APELL,
► Luarea deciziilor pentru asigurarea calităţii mediului,
► Securitate, sănătate şi mediu,
► Directiva Seveso,
► Elaborarea programelor de siguranţă şi a rapoartelor de siguranţă,
► Prevenirea şi controlul integrat al poluării,
► Programul de management al riscului,
► Comunicarea riscului,
► Elaborarea planurilor de urgenţă,
► Strategii pentru riscul rezidual datorat tehnologiilor şi instalaţiilor vechi, etc.

Proiectul reprezintă o oportunitate pentru stimularea activităţii ştiinţifice din domeniul protecţiei mediului, una din probleme cheie ale apropiatei aderări UE şi în acelaşi timp deschide calea creşterii potenţialului de excelenţă ştiinţifică a echipelor de cercetare internaţionale. Participarea tinerilor cercetători şi a doctoranzilor, orientarea lor către domeniul protecţiei mediului va contribui la obţinerea rezultatele aşteptate. Prin aducerea în contact a tinerilor cercetători cu mari personalităţi ştiinţifice internaţionale, este facilitată crearea de noi colaborări care pot conduce la rezultate foarte valoroase pe plan internaţional.

sus