Evenimente

Conferinţe şi seminarii

Arhivă evenimente

Conferinţe şi seminarii

Conferinţa internaţională „Legislaţie de Mediu, Ingineria Siguranţei şi Managementul Dezastrelor” - ELSEDIMA,
25 – 27 octombrie 2012, Cluj-Napoca

În contextul creşterii riscurilor naturale şi tehnologice, este necesară reforma cadrului legislativ şi instituţional în domeniul protecţiei mediului pentru a asigura securitatea cetăţenilor, a mediului, a valorilor culturale şi economice. Aceste provocări sunt recunoscute de instituţiile europene şi internaţionale cu responsabilităţi în domeniul mediului înconjurător şi sunt abordate pe plan mondial de numeroase iniţiative şi programe.
Consiliul UE pe probleme de mediu care s-a reunit în martie 2012 a solicitat acţiuni în următoarele domenii: ► Programul pentru mediu şi politici climatice (LIFE) pentru perioada 2014-2020 cu două subprograme principale: mediu şi politici climatice; ► reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; ► controlul accidentelor majore care implică substanţe periculoase; ► accesul publicului la informaţia de mediu, participarea la procesul decizional şi accesul al justiţie.
Amploarea efectelor activităţilor antropice asupra mediului reprezintă una dintre problemele cele mai dezbătute de către toţi membrii societăţii. Calitatea aerului şi modificările climatice reprezintă aspecte cu implicaţii socio-politice complexe. Impactul potenţial al proceselor atmosferice şi a modificărilor climatice asupra societăţii este de o importanţă crucială şi prin urmare necesită cercetarea ştiinţifică avansată a cauzelor, consecinţelor şi reducerii acestor schimbări pentru a dezvolta strategii eficiente.
Sectorul energiei regenerabile s-a dezvoltat în ultimii 15-20 ani, în special după ţinta stabilită de UE ca până în 2020, 20% din energia generată în Europa trebuie să provină din surse regenerabile, ca parte a conceptului de „economie verde”. Un alt aspect al acestui concept este managementul terenurilor, inclusiv reabilitarea siturilor contaminate. Metodele de management al riscului şi strategiile de dezvoltare durabilă sunt dezvoltate continuu pentru a realiza planificarea teritorială eficientă din punct de vedere al costurilor, precum şi un nivel ridicat al sănătăţii umane şi al securităţii mediului.

Circulara 2 a conferinţei.