Dotări

Software dedicat

Dotări ale CMD

 

Pachete software dedicate studiilor efectuate

Centrul CMD dispune de o serie de soft-uri dedicate evaluării riscului şi impactului asupra mediului, modelării poluării şi dispersiei în aer a poluanţilor:

EFFECTS 8 este un program performant elaborat de firma TNO din Olanda construit pentru analiza efectelor accidentelor industriale şi analiza consecinţelor acestora. Cu ajutorul programului se pot calcula date precum: debitul deversărilor accidentale, radiaţii termice în caz de incendii, suprapresiunea în cazul exploziilor, concentraţia gazelor toxice emise în atmosferă în urma unui accident.

SEVEX View este un software destinat estimării zonelor de risc în jurul materialelor periculoase manipulate, amplasamentelor chimice şi a depozitelor de substanţe chimice de tip Seveso. Acesta este de asemenea folosit pentru planificarea eficientă a urgenţelor chimice externe, cu ajutorul programului putându-se calcula date precum debitul deversărilor accidentale, radiaţii termice în caz de incendii, suprapresiunea în cazul exploziilor, concentraţia gazelor toxice emise în atmosferă în urma unui accident, utilizând complexitatea terenului (topografia şi utilizarea terenului), meteorologie 3D, modelarea 3D a dispersiei.

ISC-AERMOD View a fost elaborat de firma Canadiană Lakes Environmental, fiind un software destinat evaluării impactului poluării pe termen lung asupra mediului. Programul calculează pe distanţă mare concentraţiile gazelor emise, luând în considerare topografia locală. Se pot calcula concentraţiile pentru: SO2, NOx, CO, CO2, PM5, PM10.

ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) este un program dezvoltat pentru calculul efectelor accidentelor chimice şi pentru planificarea urgenţelor prin modelarea hazardelor, cum ar fi toxicitate, inflamabilitate, radiaţie termică, suprapresiune, legate de deversări de substanţe chimice rezultând dispersii toxice, incendii şi explozii.