Contact

Persoană de contact:

Conf. dr. ing. Roşu CRISTINA

Date contact:

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
Etaj 1, Corp E (birouri E1.1., E1.2., E 1.3.)
Str. Fântânele Nr. 30, 400294
Cluj-Napoca, România
http://centre.ubbcluj.ro/ccmd
e-mail: ccmd.enviro@ubbcluj.ro
tel: (+4) 0264-583378
fax:(+4) 0264-583378