Colectiv

Membrii colectivului
Centrul de Cercetări pentru Managementul Dezastrelor - CMD

MEMBRII COLECTIVULUI

Alexandru OZUNU
Profesor dr. ing.
Decan al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Director fondator al CCMD
Domenii de competenţă: evaluarea riscului tehnologic, prevenirea accidentelor industriale majore, managementul dezastrelor şi ingineria siguranţei

Călin BACIU
Profesor dr. ing.
Domenii de competenţă: inginerie geologică şi geofizică, hidrogeologie, managementul mediului.

Cristina ROŞU
Conferenţiar dr. ing.
Director executiv al CCMD
Domenii de competenţă: chimia mediului, tratarea deşeurilor industriale.

Liviu MUNTEAN
Conferenţiar dr.
Domenii de competenţă: elaborarea studiilor de mediu, controlul calităţii mediului.

Delia GLIGOR
Conferenţiar dr.
Domenii de competenţă: electrochimie, analiza substanţelor periculoase.

Cristina MODOI
Lector dr. ing.
Domenii de competenţă: managementul deșeurilor, impactul activităţilor antropice asupra mediului.

Lucrina ŞTEFĂNESCU
Dr., cercetător III
Domenii de competenţă: siguranţa mediului, evaluarea impactului asupra mediului.

Camelia BOTEZAN
Dr., cercetător III
Domenii de competenţă: reducerea vulnerabilităţii, GIS, siguranţa mediului.

TÖRÖK Zoltán
Lector dr. ing.
Domenii de competenţă: modelarea și simularea accidentelor industriale, analiza şi evaluarea cantitativă a riscului chimic, informatica sistemelor chimice.

Nicolae AJTAI
Lector dr. ing.
Domenii de competenţă: teledetecţie, cercetarea atmosferei, analiza şi evaluarea riscului.

Nicoleta BRIŞAN
Lector dr. ing.
Domenii de competenţă: geodinamica mediului, managementul riscurilor şi dezastrelor naturale

RÉTI Kinga
Lector dr.
Domenii de competenţă: managementul deșeurilor, știința solului

Dan COSTIN
Lector dr. ing.
Domenii de competenţă: Inginerie geologică, mineralogia mediului.

Viorel ARGHIUŞ
Lector dr.
Domenii de competenţă: studii de evaluare a impactului asupra mediului, rapoarte de securitate pentru accidentele industriale majore, stabilirea calităţii mediului, fenomene de risc.

Radu MIHĂIESCU
Lector dr. ing.
Domenii de competenţă: metode şi tehnici de evaluare a calităţii mediului, evaluarea impactului de mediu, poluarea fizică şi chimică a apelor, studiul ariilor protejate şi al rezervaţiilor naturale.

Dorin MANCIULA
Lector dr. ing.
Domenii de competenţă: metode şi tehnici moderne utilizate în vederea generării de nano şi microstructuri fibrilare sintetice, extracţia compuşilor organici bioactivi din surse vegetale

Mălina Ruxandra PETRESCU – MAG
Lector dr.
Domenii de competenţă: politici, legislaţie şi instituţii internaţionale de mediu; politici şi strategii privind evaluarea globală de mediu; dreptul mediului, construcţie europeană

Dana Malschi
Lector dr.
Domenii de competenţă: Tehnologii de depoluare biologica si reconstructie ecologica, Combaterea integrata a daunatorilor, Taxonomie insecte.

Gheorghe ROȘIAN
Lector dr.
Domenii de competenţă: geomorfologia mediului, cartografie, planificarea utilizarii teritoriului.

Nicolae BACIU
Lector dr.
Domenii de competenţă: Planificarea utilizarii terenurilor, amenajarea teritoriului.

Ciprian BODEA
Asistent, Drd.
Domenii de competenţă:

Cristian MALOȘ
Asistent dr.
Domenii de competenţă: GIS, cartografie

Eliana SEVIANU
Asistent dr.
Domenii de competenţă: ecologie și management ecologic, biodiversitate

Carmen ROBA
Asistent cercetare, dr.
Domenii de competenţă: analiza instrumentala, chimia mediului

VARGA Ildikó
Asistent cercetare, dr.
Domenii de competenţă: analiza instrumentala, chimia mediului

 

DOCTORANZI

Horaţiu ŞTEFĂNIE
Drd. în ştiinţa mediului, ing.
Domenii de competenţă: teledetecție, cercetarea atmosferei, analiza riscurilor asociate poluanţilor atmosferici.

Emil ROMAN
Drd. în ştiinţa mediului
Domenii de competenţă: prevenirea şi managementul dezastrelor tehnologice, planificarea şi intervenţia în situaţii de urgenţă.

Francisc SENZACONI
Drd. în ştiinţa mediului, ing.
Domenii de competenţă: planificarea şi intervenţia în situaţii de urgenţă, prevenirea şi managementul dezastrelor tehnologice.